faq

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane przez Kandydatów pytania oraz odpowiedzi na te pytania:

Jakich osób firma poszukuje?


Firma poszukuje zarówno osób z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej, jak również osób, które dopiero rozpoczęły karierę w tej branży. Do naszego zespołu zapraszamy ludzi nietuzinkowych, zaangażowanych w pracę i gotowych na wyzwania stawiane przez rynek farmaceutyczny. Chcemy pozyskiwać pracowników, którzy mają wysoką motywację do działania i są przygotowani na proces ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdyż wierzymy, iż tylko taka postawa umożliwia prawdziwie efektywny rozwój jednostki oraz organizacji.

Jak wygląda wdrożenie do pracy?  


Każda nowozatrudniona osoba przechodzi intensywne szkolenie wstępne, które obejmuje zagadnienia produktowe z zakresu produktów z portfolio firmy, jak również produktów konkurencyjnych, zasad obowiązujących w firmie, oraz niezależnie od posiadanego doświadczenia szkolenie sprzedażowe.

Czy osoba podejmująca pracę od razu zostaje włączona do systemu motywacyjnego?  


Tak, każda osoba rozpoczynająca pracę zostaje włączona do systemu premiowego i ma możliwość uzyskania premii proporcjonalnej do przepracowanego czasu w danym okresie rozliczeniowym.  

Jakie narzędzia służbowe zapewnia  Firma osobom zatrudnionym na stanowisku Przedstawiciela Farmaceutycznego?


Każdy pracownik zatrudniony na stanowisku Przedstawiciela Farmaceutycznego otrzymuje narzędzia służbowe ułatwiające wykonywanie zadań, takie jak: samochód służbowy, tablet, telefon.

Jaki system do raportowania pracy Przedstawicieli Farmaceutycznych wykorzystuje Firma? 


Przedstawiciele do planowania i raportowania swoich działań  wykorzystują platformę FarmaProm w wersji online.

Czy Firma stwarza możliwości awansu swoim pracownikom?


Firma Fortis Pharmaceuticals jest młodą organizacją, która nieustannie się rozwija. Założeniem i preferowaną ścieżką rozwoju w Fortis Pharmaceuticals jest rozwój pracowników wewnątrz organizacji.

Jakie dodatkowe profity gwarantuje Firma swoim pracownikom?


Firma nieodpłatnie przekazuje pracownikom karty MultiSport PLUS. Pracownik dzięki tej karcie uzyskuje możliwość bezpłatnego i nielimitowanego korzystania z kilku tysięcy obiektów sportowych zlokalizowanych w całym kraju.